DELA

Inte roligare trafikmärken

Lagen kräver av trafiksäkerhetsskäl att samtliga trafikmärken är utformade på ett och samma sätt och att de har bestämda färger.

Det beskedet kommer stadsfullmäktigeledamot Rauli Lehtinen (Lib) att få från stadsstyrelsen. Lehtinen ville i en motion nyligen att man skulle göra staden mera attraktiv genom att dekorera trafikmärkena med till exempel fyrar och annat på temat det maritima Mariehamn men det är alltså inte tillåtet.