DELA

Bidrag till jaktvårdsföreningar

68 000 euro delar landskapsregeringen ut till jaktvårdsföreningar, skjutbanor och Ålands jakt- och fiskemuseum i bidrag. Den största delen av pengarna går till jaktvårdsföreningar. De delar på 60 000 euro.

Mest pengar får Finströms jaktvårdsförening som får 6 000 euro.

Bidraget går bland annat till skottpeng på mårdhund och mink och administrationen som krävs för att föreningarna ska kunna ge älglicens. Pengarna till bidraget tas från jaktvårdsavgiften som alla jägare betalar.