DELA
Foto: Johan OrreBLIR OFFENTLIG Exakt hur omfattande skador Vårdöbron har får vi veta på torsdag. Lönar det sig att reparera bron?

Notan för ny Vårdöbro stiger

Den nya Vårdöbron ser ut att bli dyrare än beräknat. Nu uppskattar landskapsregeringen att slutnotan för nybygget landar på 10 985 000 euro. Det skriver infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) och projektchef Taneli Ala-Rakkola.

I dag uppskattas entreprenadkostnad  uppgå till 9 950 000 euro, medan kostnader för trafikarrangemang under entreprenadtiden förväntas bli 285 000 euro. Byggherrekostnader ska enligt den preliminära kalkylen bli 750 000 euro.

Den nya bron ska bli drygt 320 meter lång och nio meter bred. På den ska det rymmas två körfiler som är 3,5 meter breda och gång- och cykelväg på vardera sida.

I nu läget uppskattas farledshöjd under bron bli 5,60 + 0,6m under den mittersta spannen. Landskapsregeringen har begärt ett utlåtande från gränsbevakningen och sjöräddningen angående höjden.

Enligt den preliminära tidsplaneringen ska den nya bron börja byggas i september i år. Avståndet mellan den nya och gamla bron uppskattas bli 14 meter.

När den nya Vårdöbron står klar ska den gamla bron rivas.

Bakgrunden till att bron måste rivas är att man, i samband med att vattenisoleringen skulle förnyas på Vårdöbron, upptäckte ytterligare skador på körbanan som är av sådan karaktär att körbanan måste bytas ut. Vid vidare utredningar kunde det konstateras att det även fanns omfattande skador på pelare och pelarnas undervattensdelar samt bottenplattor. Skadorna är så omfattande att den nuvarande bron måste bytas ut i sin helhet och ersättas med en ny. Landskapsregeringen fattade den 25.6.2015 beslut om att ersätta nuvarande Vårdöbro med en ny.