DELA

Noshhörningsdomen upphävd i hovrätten

En brist i den åländska lagstiftningen har lett till att noshörningsdomen från oktober i fjol har upphävts i hovrätten.

Tingsrätten dömde ett åländskt par för medhjälp till smuggling av ett noshörningsmontage som mannen tidigare skjutit och lagligen infört till landet.

För sex år sedan sålde de montaget till en utländsk medborgare och fick 10 000 euro som delbetalning. Köparen skrev ut en check på 20 000 brittiska pund och försvann med noshörningsmontaget.

Checken hade ingen täckning och paret gjorde polisanmälan. Men eftersom handeln med montaget var olaglig enligt EG-förordningen om skydd av arter av vilda djur och växter (CITES-förordningen) fann de sig plötsligt sitta på de anklagades bänk och blev också dömda.

Kvinnan dömdes till 25 dagsböter, 1 300 euro, och mannen till lika många dagsböter, 500 euro. De dömdes dessutom till att återbetala pengarna de fick av den utländska medborgaren för noshörningsmontaget.

De överklagade domen till hovrätten som i går förkastade åtalet om medhjälp till smuggling och därmed upphävde tingsrättens tidigare dom till alla delar.

Hovrätten kom fram till att landskapet har lagstiftningsbehörighet när det gäller natur- och miljövård. Men eftersom det inte fanns något straffstadgande i landskapslagstiftningen som hänvisar till CITES-förordningen vid den tid när gärningen begicks är gärningen inte straffbar på Åland.

Åtalet ska förkastas redan på den grunden, konstaterar hovrätten.

Paret har haft rättegångskostnader på sammanlagt 5 700 euro i de båda domstolarna. Staten åläggs betala summan.

Också ett annat besläktat ärende avgjordes samtidigt av hovrätten. I det fallet gällde det en man som beställt olika medicinska preparat gjorda på skyddade växter från USA och handeln var olaglig vid gärningstidpunkten enligt CITES-förordningen. Av samma orsak förkastades även det här åtalet som rubricerats som naturskyddsbrott.