DELA
Foto: Stefan Öhberg

Norska sjöfartsbranschen lär av Åland

Den åländska sjöfartsutbildningen lockade i går 15 norska branschexperter som ville lära sig mer om elektroteknikutbildningen på högskolan.

– Vi ville besöka de bästa, säger Oddmund Nystad, administrationsdirektör på Maritimt Kompetansesenter.
Besökarna representerar norska myndigheter, skolor och intresseorganisationer inom sjöfart. Det främsta syftet var att bekanta sig med högskolans utbildning inom elektroteknik. På Åland har elektroteknikutbildning funnits i 30 år, och den håller en hög internationell standard.

– De vill titta på hur vi sköter utbildningen, säger Ronny Eriksson, vicerektor på Sjöfartsakademin på Åland.

Under förmiddagen har Högskolan presenterat historiken och utbildningarna. De har även tittat på de norska utbildningsplanerna. Eftermiddagen ägnades till rundvandring och avslutades vid utbildningsfartyget Michael Sars, någon motsvarighet till Michael Sars finns inte i Norge.

– De är väldigt imponerade, vi har en omtalad och välkänd utbildning. De vet att de åländska elektrikerna och elmästarna som seglat på norska båtar har varit uppskattade.

Oddmund Nystad kan skriva under på det.

– Jag har själv seglat i många år och de åländska elmästarna har ett rykte om sig att vara väldigt bra, säger Nystad.

Att kunna komplettera och bygga på sin utbildning är någonting som Norge till ta efter.

Delegationen har inte besökt några andra utbildningscenter.

– Vi ville besöka de bästa först, därför kom vi hit, säger Nystad.

Ronny Eriksson tror att Ålands hemlighet är kombinationen av alla delar i utbildningen.

– Jag tror vi har lyckats bra med helheten med praktik, teori och en krävande utbildning, säger Ronny Eriksson.

När det gäller motsvarande utbildningar i Norge är kraven lägre ställda. Det kan härledas till en annan tolkning av internationella regelverk för vad en elmästare behöver kunna, enligt Eriksson.

– Kanske vi kan få till ett samarbete i framtiden, men nu vill vi se vad vi kan lära av Åland och kanske erbjuda någonting i utbyte, säger Nystad.