DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>TAR ÖVER Vårdös Anders Englund och Jarl Danielsson är beredda att börja utreda ett samarbete mellan de norråländska kommunerna.

Norra Åland öppnar för KST

Sju norråländska kommunerna öppnar för ett samarbete inom socialvården.

– Jag är optimistisk. Vi har goda möjligheter att samarbeta, säger Vårdös Jarl Danielsson.
Inbjudna av Anders Englund (C), lagtingsledamot och Vårdös kommunfullmäktiges ordförande, samlades i går kommunpampar från Saltvik, Geta, Sund och Finström, samt Kumlinge och Brändö i Vårdö för att ta ställning till lagförslaget om kommuners socialtjänst (KST). På plats fanns också finansminister Roger Nordlund (C).

Målet med mötet var att öppet diskutera hur kommunerna ställer sig till det nya lagförslaget. Inledningsvis satt många kommunrepresentanter med armarna korsade över bröstet. Flera kommundirektörer framhöll att socialservicen på Åland redan är likvärdig, vilket är den grundläggande tanken med hela reformen. I stället oroade sig kommunerna för att servicen försvinner.

– Gemene man på Kumlinge, Enklinge och Seglinge tycker inte att det stora problemet är för låg service på socialservicen. De ser långa resor till staden som ett stort hot, sade Kumlinges Christian Dreyer.

Dreyer fick medhåll av Vårdös Jarl Danielsson och Brändös John Wrede.

Roger Nordlund upprepade att landskapsregeringen inte kommer att lägga sig i hur kommunerna väljer att ha servicepunkter.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!