DELA

Normaltid- eller sommartid? Tyck till!

Redan nästa år kan det vara den sista gången vi ställer om klockan.

Nu undrar Nya Åland vilken tid du föredrar?
Vinter- och sommartid har använts i Finland sedan 1981. Tanken med sommartid var att människor bättre ska kunna ta tillvara dygnets ljusa tid och att det blir lättare att spara energi.

Från och med år 2002 styrs normal- och sommartid av ett EU-direktiv. Men den 31 mars nästa år kan vara sista gången som klockorna ställs om till sommartid.

På Finlands initiativ föreslår nämligen EU-kommissionen att vi ska sluta ställa om klockorna nästa år.

Enligt en TT-artikel i Vasabladet finns ett visst motstånd mot att omställningen redan ska genomföras nästa år. Främst är det Österrike, Grekland och Portugal som inte vill gå med på något förhastat beslut och nu öppnas det för att klockorna fortsättningsvis ställs om fram till år 2021.

Majoritet för slopande

Största delen av finländarna vill slopa omställningen av klockan. Men om vi borde ha evig sommartid eller normaltid råder det delade åsikter om. Det här framgår av en undersökning som utförts på uppdrag av kommunikationsministeriet i Finland.

47 procent svarade att de föredrar permanent normaltid medan 39 procent vill ha sommartid. 14 procent av de som svarade tog inte ställning för varken normal- eller sommartid.

Godkännande först

Finlands och EU-kommissionens förslag om att sluta ställa om klockorna måste fortfarande behandlas i EU-rådet och Europaparlamentet. Enligt förslaget borde beslut fattas före april nästa år. Om direktivet godkänns kan det genomföras nationellt i de enskilda EU-medlemsstaterna.

I Finland är det riksdagen som slutligen bestämmer vilken tid som införs permanent om EU beslutar slopa omställningen.

Nu undrar Nya Åland vad som spelar störst roll för dig. Vill du ha normaltid, eller sommartid? Eller är det viktigare att ha samma tid som Sverige? Eller vill du fortsätta ställa om klockan?

Gå in på Åland gallup och tyck till. Du är givetvis anonym när du deltar, men du måste registrera dig med ditt Facebook-konto. Har du inget Facebook-konto men ändå vill delta, hör av dig till Nya Åland så hjälper vi dig med det.

Tandvårdens framtid på Åland

I Åland gallup får du också ta ställning till om hur du vill att tandvården ska utvecklas på Åland.

Socialdemokraterna, som ställer frågan, undrar om du vill att allmän tandvård ska ges åt alla, att allmän tandvård ska ges åt alla med en årsinkomst under 15 000 eller om allmän tandvård ska vara som den är i dag, alltså endast till barn och unga samt åt vissa grupper som prioriteras av medicinska och sociala skäl.

Omröstningen är öppen till fredag klockan 22 men redan nu kan du göra din röst hörd.

Klicka här för att komma till Åland Gallup.