DELA
Foto: Ida K Jansson

Nordlund ordinarie räddningschef

Karl Nordlund har av Mariehamns stads infrastrukturchef Kai Söderlund utsetts till ordinarie räddningschef från och med den 1 maj.

– Mariehamns stad har haft tillfälliga lösningar på vissa tjänster med anledning av diskussionerna om en gemensam räddningsmyndighet. Karl Nordlund har fungerat som tf räddningschef och hans ordinarie tjänst som alarmmästare har också varit tillfälligt besatt. Efter att det blev klart att det inte blir någon gemensam myndighet har staden utannonserat tjänsten som ordinarie räddningschef, förklarar Söderlund bakgrunden.

Tjänsten söktes av fyra personer. Tf alarmmästare är Johan Ehn. (ms)