DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nordlund ny talman för lagtinget

Åland nya lagting håller i dag sitt första plenum och började med välja talman.
Första talman blev Roger Nordlund (C) med 25 röster.

En röst fick Stephan Toivonen (ÅLD), Harry Jansson (C) och Bert Häggblom (Ob). En röst var blank.

Till första vice talman valdes Ingrid Zetterman (Lib) med 21 röster.
Fyra röster var blanka. Bert Häggblom fick två röster, John Holmberg (Lib)och Jannik Svensson (Lib) fick en vardera.

Andra vice talman blev Bert Häggblom (25 röster).
Lars Häggblom (Ob) och Stellan Egeland (Ob) fick varsin röst och två var blanka.

Talmännen valdes för ett år, men om någon av dem får en ministerpost så blir det nytt talmansval.

29 ledamöter var närvarande.