DELA
Foto: Andrejs Maculskis

Nordiska rådet pådriver juridisk definition för ekocid

En växande internationell opinion menar att storskalig miljöförstöring, så kallad ekocid, ska straffas som ett brott mot mänskligheten. Ekocid-alliansen, i vilken lagtingsledamoten Simon Holmström (HI) ingår har nyligen ställt sig bakom en juridisk definition på ekocid.