DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nordisk barnomsorg i fokus

Många frågor och utmaningar inom barnomsorgen är de samma i de nordiska länderna.
På torsdagen och fredagen gästades socialvårdsbyrån vid landskapsregeringen av det nordiska tjänstemannanätverket ECEC, Early Childhood Education and Care.

14 stycken företrädare för de nordiska länderna och självstyrda regionerna träffades för att diskutera utvecklingsfrågor inom barnomsorg.

Nätverket träffas årligen och består av tjänstemän som arbetar med lagstiftning och andra styrdokument för barnomsorgen.

– Många av länderna har samma frågeställningar men vi realiserar dem på olika sätt, säger Ulla Rindler Wrede, specialsakkunnig på socialvårdsbyrån.

Hon menar att det är värdefullt för Åland att ta del av de studier och forskning som andra ministerier med en större stab har tillgång till.

Under de två dagarna har man bland annat diskuterat övergången från barnomsorg till skolan och hur de nordiska regeringarna diskuterar temat och vad som görs för att stötta en god praxis.

– Vi har också diskuterat föräldrapenningen och när och var man har rätt till daghemsplats. Vi hör hur andra gör och får på så sätt mer att spegla oss i, säger Tove Mogstad-Slinde, rådgivare vid norska utbildningsdepartementets avdelning för barn och unga.

Läs mer i måndagens Nya Åland!