DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nordic Trout fick rätt i förvaltningsdomstol

Fiskodlingsföretaget Nordic Trout fick rätt mot NTM-centralen i Södra Österbotten i Vasa förvaltningsdomstol. Företaget behöver inte göra en miljökonsekvensbedömning för sin planerade fiskodling utanför Kaskö.