DELA

Nordic Jetline får näringsrätt

Nordic Jetline, som ska bedriva färjtrafik på Åland, har beviljats näringsrätt för tiden 17 februari 2015 till 16 februari 2020.
Villkoren är att verksamheten skall bedrivas på svenska och att man i verksamheten bör använda lokala resurser och lokal arbetskraft i mån av möjlighet. Nordic Jetline ska handha trafiken mellan Långnäs och Galtby och ska köra landskapsfärjorna Skiftet, Gudingen och Ejdern i tre år, med option på ett fjärde år. Jetline vann också upphandlingen när norra linjen skulle driftsprivatiseras. Företaget har sitt huvudkontor i Tallinn.