DELA
Foto: Fredrik Axelsson<07_Bildrubrik>FASTSLAGEN ÄGARE Läser man bara landskapets beslut får man uppfattningen att det aldrig beviljats jordförvärvstillstånd för fastigheten Norragatan 2 där bland annat Nordea huserar. Det är dock fel och nu har två tillstånd beviljats.

Nordea Ålands intäkter minskat – men bolånen ökar

Storbanken Nordea redovisar en något bättre vinst än väntat för andra kvartalet i år. På Åland är siffrorna dystrare, men bolånen har fortsatt att växa och ökat med två procent.

 

Det är positiva siffror som Nordea uppvisar i sin delårsrapport. Totalt uppgick Nordeas intäkter under andra kvartalet till 2 556 miljoner euro, jämfört med 2 523 miljoner euro motsvarande period i fjol. Nordea Ålands totala intäkter har dock minskat något främst till följd av den negativa marknadsräntenivån. Positiva nyheter på Ålandsfronten är att bolånen och företagssidans nyutlåning ökat, med två och respektive fyra procent.

– Det tyder på framtidstro hos åländska entreprenörer och företagare.

I samband med delårsrapporten presenteras även en internutredning om bankens hantering av brevlådeföretag i skatteparadis.

– Nordea har beslutat om ett antal åtgärder för att omedelbart agera på de slutsatser och rekommendationer som kommit från utredningen, säger Nordea i ett pressmeddelande.

Enligt Nordea visar utredningen att Nordea Bank SA i Luxemburg (NBSA) har erbjudit kunder administrativa tjänster, men inte hittat något som belägger att medarbetare skulle ha initierat bildandet av offshorestrukturer, och inte heller att de proaktivt skulle ha bistått kunder att undgå eventuell skatt, enligt Nordea.