DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nöjd vd på Eckeröstämma

Planer om fartygsköp presenterades på Rederiaktiebolaget Eckerös bolagsstämma i går.
– Det är speciellt roligt att presentera resultatet då vi har ett fint år bakom oss, säger Rederiaktiebolaget Eckerös vd Björn Blomqvist

Som Nya Åland tidigare har berättat var fjolåret ett lönsamt år för Eckerökoncernen. Omsättningen minskade något men rörelseresultatet och vinsten för bolaget steg jämfört med 2015.

– Vi är rustade för eventuella bekymmer i framtiden, säger Blomqvist.

Faktorer som kan påverka koncernens framtida resultat är det osäkra konjunkturläget, bränslepriset och valutakursen. Lovande är de stabila passagerarvolymerna och att koncernens finansiella ställning anses vara god.

Under stämman ställdes frågan om rederiets planer på ett införskaffa ett nytt fartyg.

– Vi är rätt aktiva ute och letar. Vi har en gammal tradition av att hitta begagnade fartyg och bygga om dem efter våra behov. Det är vår huvudplan och vi är redo att slå till snabbt om vi hittar något intressant. Men vi har också vant oss vid tanken att bygga ett nytt fartyg, men det är i så fall många år in i framtiden, säger Blomqvist.

Dividenden som kommer att utbetalas beslöts att bli två euro per aktie.

Styrelsens årsarvoden höjdes från 20 000 euro till 23 000 euro per medlem och från 25 000 euro till 28 000 euro för styrelseordförande.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!