DELA

Nödsignalerna testas idag

Samtliga nödsignaler i landskapet testas i dag, tisdag, klockan 13.

Enligt Ålands radio sänds först en minut av allmänna farosignalen, och sedan en minut av fara över-signalen. Allmänheten måste inte vidta några åtgärder med anledning av signalerna.

Anna Björkroos