DELA

Nio idéer för miljön fick stipendiepengar

Nio goda idéer för miljön får dela på 113 000 euro, berättar Ålandsbanken i ett pressmeddelande.

Här är de vinnande projekten i Östersjöprojektet:

Bättre kväverening vid reningsverken får 40 000 euro, Rädda täktbukten 20 000, Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning får 20 000, Stoppa organismer mekaniskt erhåller 7 000 euro

Östersjöprojektet stöder även initiativen som handlar om barn: Av barn – för barn, Östersjöveckan 2016, #ihanaitämeri, Östersjöpusslet och Östersjöambassadörsbesök i skolor

Mer om Östersjöprojektet och de vinnande projekten på balticproject.org (ka-f)