DELA

Ni har sått och vattnat för hatet

”Varför allt detta hat” var rubriken på Annika Orres ledare.

Jag hade ”taggats in”, så läste jag den.

I början en debatt om en halalslakt och sen om de hatmail som minister Fellman fått.

Då jag varken debatterat halalslakt eller sänt hatmail till ministern så funderade jag varför jag ”taggats in”.

Ville AO ha min personliga syn på ”varför detta hat”?

Hon förstår nog att jag har erfarenhet av hot och hat.

Jag vet hur man kan få både hot och hatmail. Man sätter sitt namn under ett provokativt utskick i ett känsligt ämne, som går helt emot etablissemanget. Sen debatterar man flitigt på facebook och i tidningarna i hårda ordalag med ett och annat invektiv och så kommer hatmailen. Jag vet. Jag har erfarenhet.

När jag sedan beslöt att ställa upp i ett demokratiskt val, så försökte jag att skriva sakligt och undvika skällsord. Jag gjorde säkert något övertramp, men hatmailen minskade radikalt. Det är min erfarenhet.

Vill man reta upp en åsiktmotståndare, så kan man som AO inleda med att beskriva motståndaren på ett felaktigt sätt. AO utgår ifrån att jag fått ”invandrarkritiska röster” och påstår att jag gick till val på en ”flyktingfientlig politik”. Mina sympatisörer vet att detta är felaktigt. Jag har ett otal gånger påpekat att vi inte är emot invandring / fientliga mot flyktingar. Vi är kritiska till flyktingpolitiken. AO lyckades inte heller pricka in mitt röstetal. Det var 341 röster, inte 339. Alltså var allt hon skrev om mig felaktigt.

Tror ni journalister att våra sympatisörer eller de, som är skeptiska till flyktingpolitiken uppskattar detta?

Då en journalist intervjuade mig i Lagtinget, så undrade denne varför några kolleger i Lagtinget inte hälsade korrekt på mig. Jag svarade att, det fanns två stycken, som trots att vi på skolningen blivit tillsagda att hälsa artigt på alla i demokratins namn, vägrar hälsa att på ett korrekt sätt.

Det finns även två personer i plenisalen, som kallat mig rasist. Det är kanske samma personer. Kanske inte. Tror de att respekten för demokratin ökar på detta sätt? Sedan är de och AO överraskade av hatmailen. Personligen är jag inte så överraskad.

Får månne lagtingsledamot Tony Wikstöm lika många hatmail. Han har liknande åsikter, men respekterar demokratin och har ett annat språkbruk.

Vem står bakom hatmailen mot NF? Kanske inte någon inom ÅSD, Lib eller C. Men det kan vara någon från vilket som helst av de andra partierna eller någon av de 30%, som om inte röstade eller från någon som inte ens har rösträtt.

Själv har jag förvånats över hur många inflyttade som stöder ÅDs politik. Fellman skrev att det var ett mail med dåligt språkbruk. En möjlighet är ändå att hatmailen kommer från ÅSD; en invandrare, som inte undersöder flyktingpolitiken. (ÅD= Åländsk demokrati, ÅSD= Ålands socialdemokrater)

Jag ställde upp i valet för att alla skulle kunna ha ett alternativ då jag såg hur svårt det var att få in en insändare i tidningarna i det känsliga ämnet även för en erfaren skribent.

Allt för att minska polariseringen. Dessutom försöker jag undvika skällsord i debatten och på det sättet vara ett föredöme för mina sympatisörer.

Då ledarskribenter och ledande politiker använder sig av skällsord, så sprids ju detta till anställda och familjemedlemmar. Detta kan vi se exempelvis på Facebook.

Men media ”hjälper till” att driva fram hatet på ännu ett sätt. Gång efter annan skriver de förnedrande om dem som röstat på ÅD i ett demokratiskt val. De skriver om outbildade, äldre män, osv. Jag har faktiskt träffat många av våra sympatisörer. Det är ett tvärsnitt av ålänningar; anställda, företagare, pensionärer, offentliganställda, män, kvinnor, unga och äldre. Mellan tummen och pekfingret, så skulle jag säga att utbildningsnivån troligen är högre än i lagtinget.

Så bästa ledarskribenter. Fortsätt med att förnedra våra sympatisörer, och alla som är emot den förda politiken, och fortsätt med att beskriva vår politik på ett felaktigt sätt. Och låt sedan några politiker bete sig klumpigt och kasta skällsord efter mig och andra med liknande åsikter, så har ni tillsammans både sått och vattnat det hat, som några stackare sedan får skörda.

Minister Fellman kunde vara ett bättre föredöme för oss politiker på många sätt. Hon kunde ha besvarat några av de frågor vi ställde till henne i samband med det planerade asylboendet istället för att avfärda dem som ”rasistisk goja”. Kanske det skulle ge färre ”hatmail? Kanske?

Men jag håller med Bladh, som i ledaren 29/2 skriver :”Aldrig förfalla till ett språkbruk som föder hat” och hoppas att vi på Åland kunde undvika den förändring och den till synes hopplösa polarisering som vi ser i Sverige och istället på ett konstruktivt sätt kunna diskutera framtiden på Åland. För Åland och dess befolkning, som det heter i talmanseden.

Stephan Toivonen