DELA
Foto: <07_Bildrubrik>MISSTÄNKT Nya Åland har tidigare berättat om fallet med mannen som utreds för grov förskingring, grovt ocker och försök till grov förskingring.

Nekande beslut om hembygdsrätt

Landskapsregeringen har sagt nej till att bevilja hembygdsrätt i ett fall där ansökt kommit in in via ombud vars fullmakt är undertecknad i december 2012.
Enligt utdrag ur befolkningsdatasystemet är sökandens handlingsbehörighet begränsad genom beslut i domstol i september 2015 och sökanden har intressebevakare. Handlingsbehörigheten har begränsats så att sökanden inte kan företa rättshandlingar som äventyrar sökandens ekonomi utan att intressebevakaren är med.

Hembygdsrättsansökan hänger ihop med ett fall som Nya Åland berättade om tidigare i höst. En förundersökning pågår i riket mot en man som misstänks för att ha lurat en äldre kvinna och ingått äktenskap med henne förra hösten. Kvinnan äger en fastighet i Mariehamn.

I de handlingar som Nya Åland hade tillgång till framgår att mannen i något skede har försökt pantsätta fastigheten.

Mannen utreds för grov förskingring, grovt ocker och försök till grov förskingring. (ao)