DELA

Nej till Pommernpengar

Obunden samling i lagtinget vill stryka anslaget på 5 miljoner euro till Pommerns torrdocka. Motiveringen är att hela investeringen i en torrdocka verkar överdriven då fartyget ändå kommer att ligga i vatten. De obundna anser att ÅHS i stället borde prioriteras.

Frågan diskuteras just nu i samband med debatten om landskapsregeringens andra tilläggsbudget.