DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nej till pengar för cykelolycka

En person har anhållit om 170 euro i ersättning för förstörda kläder, skada på mobil och för sveda och värk efter att ha cyklat i en grop på Grantorpsvägen i Mariehamn. Hen, som bland annat hänvisar till att en gatlykta var trasig vid gropen, lämnade in en rättelseyrkan till infrastrukturnämnden då anhållan avslogs på chefsnivå.

Nu säger också nämnden nej till med motiveringen att gatuarbetet var väl skyltat och att en trafikant ska anpassa sin färd till rådande belysningssituation. (tt-s)