DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman<07_Bildrubrik>INVENTERAS Man måste utreda om det finns natur- eller kulturmiljöer som måste skyddas inför varje enskild planering som görs i en kommun. Jomala anser att landskapet kunde åta sig den saken.

Nej till ny inventering

Den kultur- och naturinventering som finns för Jomala är föråldrad och kan inte användas i planeringen.

Men landskapet tänker inte göra någon ny.

Det pågår många planeringsuppdrag i Jomala sedan några år tillbaka. Inför varje enskild ny plan ska en kommun enligt lag beakta alla kulturhistoriska pärlor och också allt som är värdefullt i miljön.

Landskapets före detta regionplanekontor gjorde under 1970-1980 en omfattande inventering men den är föråldrad och fungerar inte som ett fullgott underlag för planeringsarbetet. Jomala har därför anhållit om att landskapet ska göra en ny.

Landskapsregeringen avvisar anhållan med hänvisning till nya lagar.

– Landskapsregeringens lagstadgade roll i det praktiska planeringsarbetet minskades betydligt efter att regionplanekontoret upphävdes 1.4.1995, skriver landskapet i beslutet.

Kommundirektör John Eriksson i Jomala ifrågasätter beslutet.

– Expertisen finns ju inom landskapet. Det skulle vara mycket smidigare om kommunerna på förhand skulle veta vad som gäller. Nu kräver varje enskild planering en egen dialog och det finns risk för att processerna fördröjs i onödan av att landskapet först i ett sent skede ger sina utlåtanden över planförslag.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!