DELA

Nej till fortsatt tjänstledighet

Byråchefen för socialvårdsbyrån, Alexandra Favorin, fick avslag på anhållan om fortsatt tjänstledighet för att vikariera som verksamhetsledare vid Ålands handikappförbund till dess att ordinarie verksamhetsledare återgår i arbete efter föräldra- och vårdledighet.

Favorin anhöll om att vara tjänstledig utan lön 7 mars–31 juli 2016.

I beslutet konstaterar man att enligt landskapsregeringens principbeslut daterat den 11 april 2000 beviljas tjänstledighet för att pröva på arbete hos annan arbetsgivare i regel för ett år. Man ansåg att vägande skäl för att ge mer tjänstledigt inte förelåg. (ns)