DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>UTAN LOV En man har under flera år drivit ett ärende där han vill ha mobiltelefonräkningen betald efter att hans sambo olovligen använt hans simkort.

Nej till ersättning för tredje gången

Landskapsregeringen säger för tredje gången nej till en man som vill att polisen betalar hans mobiltelefonräkning som ersättning för att han fått missvisande information. Ärendet har pågått i åratal och har tidigare gjort två vändor till landskapsregeringen. Också Ålands förvaltningsdomstol och justitiekanslerämbetet har sagt sitt.

Men mannen ger inte upp utan fortsätter lämna in klagomål.

Upprinnelsen till ärendet är en polisanmälan som mannen gjorde efter att ha fått en mobiltelefonräkning på 440 euro. Enligt anmälan hade en kvinna, som mannen bott tillsammans med, olovligen använt hans simkort när hon ringt. Därför ville mannen att polisen skulle begära ut samtalslistor av operatören för att styrka att det gått till på det sättet.

Behandlingen av hans anmälan drog ut på tiden och i något skede fick han felaktig information om att utredningen var på gång och att polisen skulle få samtalslistorna, något som visade sig inte stämma. Mannen upplystes om att han själv hade rätt att få ut dem först när listorna inte längre fanns bevarade.

Mannen yrkar på att polisen ska åläggas betala hela telefonräkningen på grund av informationsmissen.

 

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!