DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nej till en egen åländsk examen

Rikets studentexamen behövs för alla de som söker sig till andra högskolor än de svenska.

Det konstaterar lagtingets lag- och kulturutskott som anser att Åland inte ska ha en egen examen.
De upprepade språkfel som under de senaste åren har förekommit i studentexamensproven ledde hösten 2016 till att lagtingsledamöter med Axel Jonsson (Åf) i spetsen efterlyste en åländsk gymnasieexamen.

Lagtingets lag- och kulturutskott föreslår att motionen förkastas. Utskottet konstaterar att studentexamen är nödvändig för de 30 procent av de åländska eleverna som söker sig till högskolor i riket och för de fem procent som söker sig till andra länder än Sverige.

– Utskottet konstaterar vidare att cirka. 86 procent av de åländska eleverna som år 2017 sökte sig till svenska högskolor kom in mot 70–76 procent av rikssvenskarna och 69 procent av finländarna. Ansökan till högskolor i Sverige baserar sig på gymnasiebetyg.

– Utskottet konstaterar vidare att det är olyckligt att det förekommer språkfel i de finländska studentskrivningarna. Eleverna kompenseras dock i viss mån. En av fördelarna med digitaliseringen trots allt är att den möjliggör en snabbare rättning av språkfel under skrivningarna.

Utskottet tror också att engelskan kommer att ta över.

– På sikt kan internationaliseringen leda till att språkproblematiken förenklas genom att engelska förmodligen kommer att användas istället för både svenska och finska.