DELA

Nej tack till fler hjortar

Det räcker med de skador som älg och rådjur orsakar på jord- och skogsbruket.

Det konstaterar Ålands producentförbund som reagerar mot dels Eckerö jaktvårdsförening som vill gynna etableringen av vitsvanshjort på fasta Åland och dels de föreningar som har valt att freda hjort.

– Landskapsregeringen inte skall medverka till att vi får en stark stam av vitsvanshjort. Eftersom vitsvanshjorten inte enligt vår mening hör till den naturliga faunan bör den inte heller kunna fredas enligt jaktlagens 25 paragraf, skriver förbundet. (tt-s)