DELA
Foto: Stefan Öhberg

Natur & Miljö vill ha snabbruttspengar

70 000 euro vill föreningen Ålands Natur & Miljö ha av landskapsregeringen för att gå vidare med snabbruttsutredningen, föreningens alternativ till landskapsregeringens kortruttsalternativ med ny bro och nya vägsträckningar på Föglö. Summan är lika stor som den som för några år sedan gavs för utredning av en tunnel till Föglö.

Det här framgår av föreningens svar på det bemötande som landskapsregeringen gett om föreningens snabbruttsförslag som bygger på moderna eldrivna fartyg.

Föreningen hävdar bland annat att landskapsregeringen inte följer sin egen utvecklings- och hållbarhetsagenda och att man medvetet misstolkat snabbrutten.

– Vi har ringt och skickat e-post till landskapsregeringen för att få till stånd ett möte där vi kan diskutera vårt förslag men något svar har vi inte fått, säger föreningens kansliledare Simon Holmström.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!