DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nattskötarförslag oroar anhöriga

Anhöriga kritiserar förslaget att bara en närvårdare nattetid ska ansvara för två avdelningar på Trobergshemmet i Mariehamn. Enligt stadens socialchef Susanne Lehtinen finns det ingen anledning till oro.

I går tog socialnämnden i Mariehamn ställning till ett förslag från socialförvaltningen om att två avdelningar på Trobergshemmet från och med nyår delar på en vårdare i stället för att alla, som nu, har var sin. Vad beslutet blev är inte offentligt innan nämndens protokoll har justerats.

Förslaget ledde till debatt i stadsfullmäktige i tisdags med anledning av att anhöriga till sju klienter skrivit ett brev till gruppledarna för samtliga partier och till socialchefen. De anhöriga, som kräver att planerna inte förverkligas, oroar sig dels för försämrad service och dels för att den ensamma nattskötaren ska belastas med en alltför stor arbetsbörda. Deras oro delas av flera i fullmäktige.

– De oroar sig i onödan. Vi har små familjära avdelningar på Trobergshemmet med 12-14 klienter. Avdelningarna som närvårdaren ansvarar för ligger bredvid varandra på samma våning, säger Susanne Lehtinen.

Hon betonar att det fortfarande kommer att finnas nio närvårdare i huset på nätterna om förslaget går igenom.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Obs korrigerat 2.11 kl 8.37. Nattpersonalen är närvårdare.