DELA

Nåtö biologiska ber om hjälp att hitta grodor

Var finns det grodor på Åland, och av vilken art är de? Har gölgrodan hittat hit? Det är några frågor som Nåtö biologiska station söker svar på i sin inventering av amfibiedjur på Åland.
Inventeringen leds av amfibieexperten Tom Hoogesteger, som hoppas få hjälp av allmänhetens ögon och öron när det gäller att ta reda på vilka grodarter som finns på Åland, hur stora populationerna kan vara, och om den centraleuropeiska arten gölgroda (Pelophylax lessonae) har hittat hit.

– Inventeringen gäller alla amfibier. Gölgrodan är intressant för den har hittills inte hittats på Åland, men den finns på andra sidan Ålands hav och 2013 hittades den också i Åbo, säger Tom Hoogesteger.

Gölgrodans tydligaste kännetecken är en vit, gul eller ljusgrön rygglinje, som löper längs hela ryggen från nos till stjärt.

– Vanlig groda och åkergroda har också en rygglinje, men inte lika tydlig, säger Tom Hoogesteger.

Fem arter av amfibier har konstaterats förekomma på Åland: vanlig groda, åkergroda, padda samt mindre och större vattensalamander.

Tom Hoogesteger uppmanar alla ålänningar som hör eller ser en gölgroda eller någon av de andra grodarterna att anmäla det, gärna med bild, på https://tinyurl.com/natobiol, eller via mejl till tomhoogesteger@gmail.com.