DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nästan samma gränsrestriktioner gäller månaden ut

Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter och inreserestriktionerna förblir också i övrigt i huvudsak oförändrade fram till den 31 januari. Det skriver gränsbevakningen i ett pressmeddelande på torsdag eftermiddag. Enda förändringen rör personer som av medicinska skäl inte kan ta vaccin mot covid-19.

Det beslut om gränskontrollen vid de inre gränserna som fattades i december ändras så att personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19 får anlända till Finland, om de har läkarutlåtande över detta och ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. Inresande från EU-länder utanför Schengenområdet tillåts för personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19, om de har de intyg som nämns ovan. De här ändringarna träder i kraft den 17 januari.

I övrigt gäller alltså samma restriktioner som infördes den 28 december. Då återinfördes i stor omfattning gränskontrollen vid de inre gränserna i stor omfattning i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer. Dessutom skärptes inreserestriktionerna och hälsosäkerhetsåtgärderna så att alla som anländer till Finland från utlandet med vissa undantag ska visa upp dels ett intyg över full vaccinationsserie eller ett intyg över genomgången covid-19-infektion högst sex månader tidigare, dels ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. Kravet gäller personer födda 2006 eller tidigare. Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet.

Undantag för Åland

Med avvikelse från det som nämnts tidigare får invånare på gränsorterna vid Finlands och Sveriges samt Finlands och Norges landgräns samt personer som reser i trafiken mellan Norrtälje kommun i Sverige och Åland anlända till Finland, om de har antingen ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, intyg över genomgången covid-19-infektion högst sex månader tidigare eller ett intyg över negativt resultat av ett covid-19-test som tagits högst 7 dygn före ankomsten till Finland.

Intyg över negativt covid-19-test krävs inte av finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller dock alla resenärer.