DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nästan 90 miljoner för ÅHS-kostnader

Kostnadsramen för ÅHS är nästa år 89,3 miljoner euro – nästan hälften av landskapets totala budget.

Ramen ligger nästan 2 miljoner högre än i årets budget och nästan 9 miljoner högre än bokslutet för 2014.
I gårdagens Nya Åland sa blivande social- och hälsovårdsminister Wille Valve att det inte finns någon möjlighet för ÅHS-budgeten att växa ytterligare och att prioriteringar måste till. Avgiftshöjningar ville han inte uttala sig om.

Av ramen består 4,2 miljoner euro av avskrivningar som tidigare inte redovisats i ÅHS budget – därför är siffrorna inte helt jämförbara mellan budgeterna.

Intäkterna har budgeterats till 6,8 miljoner euro nästa år, samma som i årets budget. Självfinansieringsgraden beräknas nästa år bli 7,6 procent jämfört med 10,4 procent år 2010. En orsak til den sänkta graden är att helikopteravtalet fördes över till ÅHS 2011, en kostnadsöverföring på 1,5 miljoner euro. Nästa år inleds processen med att upphandla ett nytt helikopteravtal.

Effekterna av löneökningar efter Tehy-strejken och kostnaderna för arbetsvärderingen uppgår till 400 000 euro från 2015 och 640 000 euro från februari nästa år.

600 000 euro budgeteras för tjänsteköp från ÅDA. Inom ÅHS finns ett stort behov av förnyad och utökad digitalisering och satsningar på it-infrastruktur.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!