DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>NÄSTA STEG Nu börjar Kraftnät Åland utreda överkapaciteten som finns för elöverföring till Finland från Sverige via Finlandskabeln, säger vd Jan Kahlroth.

Nästa steg tas nu om Finlandskabeln

Ju mera vindkraft Åland producerar, desto mera billig el kan Finland köpa från Sverige via Åland.

Men det kostar att hålla Finlandskabeln inkopplad eftersom elförlusten är stor på vägen.
Nu är Finlandskabeln klar och kan tas i bruk för reservkraft när som helst.

– När elöverföringen från Sverige bryter i Tellholm tar Finlandskabeln över automatiskt, förklarar Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Finlandskabeln kan kopplas in även om inte överföringen från Sverige bryts. Eftersom elpriset är betydligt billigare i Sverige än i Finland är Finlandskabeln intressant för överföring mellan länderna.

– Vi abonnerar på en viss mängd el från Sverige. Det är den mängd som vi maximalt får ta ut i Vattenfalls nät idag. Om det blåser mycket så behöver vi inte all el från Sverige och kan sälja överskottskapacitet i Finlandskabeln till Finland som då kommer över billigare el från Sverige, säger han.

Men eftersom Finlandskabeln, i motsats till Sverigekabeln, omvandlar växelström till likström blir det rätt stora elförluster i form av värmeläckage på vägen. Överföringen via Åland kan därför ske bara när det är lönsamt, det vill säga när elpriset i Sverige är tillräckligt mycket lägre än det i Finland och det finns fri kapacitet i kabeln.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!