DELA
Foto: Jonas Edsvik

Näringsidkare erkände – fick lindrigare straff

Ett par som driver näringsverksamhet i Mariehamn har erkänt att de begick grova ekonomiska brott under åren 2010-2013.

De hade raderat kontantbetalningar och i stället satt in pengarna på familjens konton.
För första gången någonsin på Åland hölls en så kallad erkännanderättegång i tingsrätten i går. Paret som åtalades för grovt bokföringsbrott och grovt skattebedrägeri begångna under åren 2010-2013 i Mariehamn hade erkänt på förhand – vilket framgår ur ett protokoll som tingsrätten fått – och det enda domstolen behövde göra var att försäkra sig om att de erkänt frivilligt och utan påtryckningar från något håll.

Målsägande är skatteförvaltningen och brotten har uppdagats genom att en skattegranskning har gjorts.

Åklagaren Ina Johansson behövde inte bevisa att brotten ägt rum och den enda uppgiften var att redogöra för vad det handlade om för brott och hur brotten hade begåtts.

Från början yrkade åklagaren på att paret skulle straffas med villkorligt fängelse i ett år. Efter erkännandet och uppgörelsen sänkte hon straffyrkandet till åtta månader, ett förfarande som stadgas i lagen om rättegång i brottmål.

Under rättegången påpekade företagarnas juridiska biträde Marcus Måtar att skulden till skatteförvaltningen är betald. Domen ges om två veckor.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!