DELA

Nära 2 000 poströstare

På torsdagens förhandsröstade 401 personer i de kommuner där Posten Åland sköter röstningen. Det var exakt lika många som dagen före.

Sammanlagt har 1 976 personer poströstat.