DELA

Nämnd godkände centrumförslaget

Stadsutvecklingsnämnden i Mariehamn omfattar de målsättningar som har presenterats som riktlinjer då stadens centrum ska få en ny delgeneralplan.

I dag torsdag ska stadsstyrelsen ta ställning till förslaget och i början av mars diskuterar stadsfullmäktige centrumfrågan under ett extra insatt sammanträde.

Stadsutvecklingsnämnden beslöt också uppmana landskapet att komplettera den gällande plan- och bygglagen med motsvarande bestämmelser om markanvändningsavtal som finns i rikets lagstiftning. (tt-s)