DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>AVVISAT Förvaltnignsdomstolen prövar inte ett ärende som rör Ålands radfio.

Namnavslöjande inget fall för domstol

Är det okej att i public service-radion nämna den person vid namn som överklagat Mariehamns stads beslut att ta emot flyktingar?

Domstolen avvisar ärendet utan prövning.
I Ålands radios nyheter den 21 maj i år berättades att staden förlorat ett klagomål i Ålands förvaltningsdomstol gällande socialnämndens beslut att ta emot flyktingar. Namnet nämndes i nyhetssändningen på den person som överklagat beslutet, något som han ansåg stred mot hans rätt till privatliv.

Personen klagade till radiobolagets programnämnd som beslöt att anmälan inte ledde till åtgärder och förkastades. Nämnden motiverade beslutet ned att det inte strider mot landskapslagen om radio- och teveverksamhet och med att namnet på den som lämnar in besvär till domstol är offentliga uppgifter om domstolen inte beslutat på något annat sätt.

Frågan om nämnande av namn är journalistiskt olämpligt eller oetiskt ska andra instanser bedöma, anser programnämnden och hänvisar anmälaren till landskapsregeringen som äger radiobolaget eller till Opinionsnämnden för massmedier.

Nämndens uppgift är enbart att granska om programmet uppfyller lagen.

Anmälaren har yrkat på att programnämndens friande beslut skulle upphävas som felaktigt och lagstridigt, men förvaltningsdomstolen konstaterar att lagen om radio- och tv inte innehåller bestämmelser om subjektiv rätt att anmäla granskningen av program.

Förvaltningsdomstolen är inte rätt instans för den här typen av ärenden, konstateras i beslutet.