DELA

Namn på sökande offentliga direkt

Namnen på dem som söker offentliga tjänster blir offentliga direkt när ansökan lämnats in, slår Helsingfors förvaltningsdomstol fast.

Beslutet grundar sig på ett fall där FNB begärde ut de ansökande till FPA:s högsta chefspost innan ansökningstiden gått ut.

Ansökningstiden gick ut fredagen den 26 augusti. FNB hade bett om att få en lista på de ansökande under tjänstetid den dagen. FPA lämnade inte ut några namn, utan gick ut med den kompletta listan på sökande nästa dag i stället. Detta var fel av FPA, slår domstolen fast.

Beslutet går att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.