DELA
Foto: Viking Line

Något sämre kvartal för Viking Line

Årets första kvartal förlöpte något sämre än motsvarande period i fjol för rederiet Viking Line. Det framkommer i koncernens verksamhetsöversikt.

Omsättningen uppgick till 95, 8 miljoner, vilket är 4,5 miljoner sämre än för 2018. Rörelseresultatet sjönk från minus 13,5 miljoner euro under samma period i fjol till minus 14,2 miljoner euro i år.

Resultatet efter skatter blev minus 12,3 euro jämfört med minus 12,9 euro i fjol. 

Driftkostnaderna minskade med 2,4 procent till 78,1 miljoner euro och bunkerkostnaderna med 4,5 procent till 11,4 miljoner euro.

”Verksamhetsårets första kvartal utföll i nivå med föregående år. Dock påverkades kvartalets resultat negativt av det faktum att påsktrafiken inföll i sin helhet i april 2019.

Under kvartalet har ett antal strategiska initiativ initierats med syfte att höja införtjäningen. De första resultaten har kunnat avläsas i mars och trenden har fortsatt i inledningen av april. Utvecklingen är positiv och jag ser med tillförsikt fram emot högsäsongen då vårt resultat i huvudsak genereras. Glädjande är även att våra kundtillfredsställelsevärden under kvartalet har ökat i jämförelse med föregående år.”, skriver Viking Lines vd Jan Hanses i ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet för 2019 bedöms fortfarande bli i nivå med eller bättre än fjolårsresultatet. Som osäkerhetsfaktorer nämns den höga konkurrensen och den svenska kronans kursutveckling.