DELA
Foto: Ida K Jansson

Nabbens bilar tas snart bort

De skrotbilar som länge stått på Nabbens parkering har inte kunnat flyttas eftersom ägarna inte har kunnat spåras. Lagen har inte tillåtit en flyttning utan ägarens tillstånd.

– Men nu öppnar den nya avfallslagen en möjlighet för flyttning och den kommer vi också att utnyttja, sade stadsdirektör Barbara Heinonen då frågan var aktuell i stadsfullmäktige i tisdags. (tt-s)