DELA
Foto: Jonas Edsvik

Myndighet granskar folkpensionsbelopp

Folkpensionsanstalten FPA kontrollerar att pensionstagarna får rätt belopp.
Vid en datorkörning tidigare i år utredde FPA totalt 85 000 personers pensionsinkomster. För de allra flesta hade pensionsinkomsterna beaktats rätt men tusen personers uppgifter ska kontrolleras noggrannare.

–  Utifrån erfarenheterna från tidigare år kan man anta att inemot hälften av de här pensionstagarna har fått endera för lite eller för mycket i folkpension, säger planeraren Raija-Liisa Foudila i ett pressmeddelande.

Pensioner och ersättningar som betalats ut av andra än FPA jämförs med de uppgifter som ligger till grund för utbetalningen av folkpension. Den aktuella jämförelsen gäller pensionstagare som börjat få folkpension eller vars pensionsuppgifter har förändrats efter hösten 2015.

– Vi kontaktar pensionstagaren om det finns orsak att korrigera folkpensionsbeloppet endera uppåt eller nedåt, säger Fuodila. (pd)