DELA
Foto: Annika Orre

Mutbrottet prövas av HD nästa månad

Högsta domstolen tar upp Budd-fallet till prövning den 26 januari.

Statsåklagare Christer Lundström yrkar på att både åklagaren och kvinnan döms för mutbrott.
Högsta domstolen måste ta upp statsåklagarens besvär eftersom åtalet behandlades i Åbo hovrätt som första instans. Högsta domstolen har avsatt bara en dag för ärendet.

Läs mer i Nya Åland!