DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>LÄRARE Ludmilla Mattsson kommer ha hand om danslekskolan och Maria Myllymäki ansvarar för musiklekskolan. Verksamheten drar igång till hösten.

Musikinstitutet välkomnar unga

I höst drar Ålands musikinstitut igång en ny verksamhet som riktar sig till barn i åldrarna tre till sex år, det är frågan om musiklekskola samt danslekskola.

– Musiklekskola har funnits för kanske 15 år sedan, men danslekskola är helt nytt, säger rektor Björn Blomqvist.

Enligt Blomqvist finns det en efterfrågan på dans och musikaktiviteter för yngre barn.

– Föräldrar har hört av sig och frågat, säger Blomqvist.

Det är fråga om två separata verksamheter med två olika lärare. Danslekskolan kommer hållas av Ludmilla Mattsson och musiklekskolan av Maria Myllymäki.

– Det här är ett sätt att utnyttja våra lokaler på ett bra sätt utan för höga kostnader, säger Blomqvist.

Dansen kommer att indelas i två grupper, tre till fyraåringar och fem till sexåringar. Musiklekskolan kommer endast ha en grupp för fem till sexåringar.

– Vi får se hur det utvecklas, kanske man kan börja ännu tidigare med musiklekskola i framtiden också, säger Maria Myllymäki.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!