DELA
Foto: Erkki Santamala

Musikinstitutet hoppas på utbyggnad

Ett samlat musikinstitut med ändamålsenliga lokaler. Det är vad man vill uppnå med ett nytt försök att bygga ut Ålands musikinstitut.

Musikinstitutets direktionsordförande Anna Holmström (C) berättar att musikinstitutet varit i behov av större lokaler ända sedan man först flyttade in i de nuvarande lokalerna i norra Mariehamn.

– Det har gått i vågor hur pass aktuell frågan varit, men egentligen konstaterade man redan efter att renoveringen var klar 1997 att lokalerna var lite små, säger Holmström.

Nu har frågan varit uppe för diskussion hos Landskapets fastighetsverk och förhoppningen är att man ska kunna få två stycken moduler på plats, dels för att använda som förrådsutrymme och dels använda för de lektioner som kräver lite större utrymme, men inte behöver musikinstitutets stora konsertsal.

– Realistiskt, om man räknar med någon motgång kan det ta ett år. Får vi allting klart nu under hösten och sedan anskaffar modulerna tar det väl ett halvår att praktiskt få dem på plats, säger Ålands musikinstituts rektor Björn Blomqvist.

Samla verksamheten

I dag är musikinstitutets verksamhet utspridd på tre platser. Dels den egna lokalen på Grindmattesvägen i Mariehamn, dels på Fabriksgatan där man har dansverksamhet och dels i Strandnäs skola där man har orkester- och slagverkslektioner. Ett av målen med en eventuell utbyggnad av de befintliga lokalerna är att kunna samla hela verksamheten på samma plats.

– Egentligen handlar det om att ta hem verksamheten, att samla allting på samma tomt så man får en känsla av att det är samma skola, säger Anna Holmström.

En utbyggnad hade även möjliggjort att utveckla den verksamhet som nu begränsas av de trånga lokalerna.

– Det skulle ge möjlighet att utveckla verksamheten. Om man tar dansen som exempel hade vi det senaste läsåret 31 timmar undervisning i en lokal på fem dagar. Ska man göra det efter grundskolornas tider blir det ganska sena kvällar för ungdomarna. Det finns en utvecklingspotential men lokalerna har hindrat oss, säger Björn Blomqvist.

En utbyggnad är dock fortfarande något som ligger längre fram i tiden.

– Drömscenariot är att bygga ut och få dansen under samma tak, att verkligen få ändamålsenliga lokaler. Men det är verkligen ett drömscenario, säger Anna Holmström.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp