DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>TAR INTE NED SKYLTEN Verksamheten vid drogfria ungdomscaféet MUG är räddad för kommande år.

MUG-café fortsätter – nämnden gav pengar

Föreningen Vuxna på stan har fått 7 000 euro av stadens bildningsnämnd för att kunna hålla driva verksamheten vidare för unga över 15 år.
Bildningsdirektör Kjell Nilssons förslag var att föreningen skulle få pengarna för att kunna fortsätta betala hyra för lokalen där föreningen verkar. Föreningens huvuduppgifter är att nattvandra på stan och att driva drogfria café MUG. Namnet härstammar från den tid när caféet drevs i Mariehamns ungdomsgilles regi.

– Bildningsnämnden delar normalt sett inte ut bidrag och det här är inga pengar som kommer att delas ut år efter år. Men eftersom nämnden fick ett uppdrag av stadsfullmäktige att hjälpa just den här kategorin ungdomar till en meningsfull fritid såg nämnden det som ett lämpligt sätt att fullgöra uppdraget på, säger han.

Månadshyran som föreningen nu betalar ligger en bra bit över 1 000 euro i månaden. Kjell Nilsson berättar att många försök har gjorts av både föreningen och staden att hitta en billigare lokal.

Man har utrett möjligheterna att dela Bastun med Träffpunkt Ungdom, husera i Doktorsvillan eller att dela Uncan med de yngre tonåringarna, utan att ha hittat någon lämplig lösning.

– Staden äger en modul som nu står på Övernäs skolas gård och som blir ledig i höst. Det kunde vara ett alternativ till den nuvarande hyreslokalen om vi hittar någon bra plats att ställa upp den på, säger Kjell Nilsson.