DELA

M/S Östern till Enklingelinjen

Landskapsregeringen har tecknat ett temporärt avtal med Sundqvist Investments Oy Ab för trafik på Enklingelinjen. Trafiken startar 1.10.2020 och är för tre år med option om ett fjärde år.

Ansgar Ab, som deltog i upphandlingen, besvärade sig till Marknadsdomstolen över beslutet att anta Sundqvists anbud, vilket gjorde att avtalet är temporärt under tiden som ärendet behandlas i Marknadsdomstolen.

– Den inledande uppståndelsen kring upphandlingen till trots är vi nöjda med resultatet. Berörda företagare har kontaktats och vi har gemensamt hittat en lösning som uppfyller transportbehovet till Enklinge. Det är dessutom glädjande att det nuvarande avtalet är drygt fyrahundratusen euro billigare än nuvarande avtal för trafiken. Dessutom etablerar sig ytterligare en aktör i den åländska skärgårdstrafiken vilket ökar konkurrensen och är orsaken till de minskade kostnaderna, säger Infrastrukturminister Christian Wikström