DELA
Foto: Stefan Öhberg

Motionerar för konkurrenskraft

Staden bör utarbeta en avgiftspolitik för industrins infrastruktur och energi som ska stärka Ålands konkurrenskraft jämfört med närliggande områden.

Det föreslår representanter från de borgerliga partierna i en motion till stadsfullmäktige. Enligt motionen har Åland klara nackdelar när det gäller industrins konkurrensvillkor, speciellt i form av högre transportkostnader.

Staden därför måste kompensera för dessa nackdelar genom förmånligare villkor på andra områden, till exempel konkurrenskraftiga priser för infrastruktur. Nackdelarna bottnar i huvudsak i Ålands geografiska placering, enligt motionen.

Axel Jonsson (ÅF), Lennart Isaksson (M), Conny Nylund (Ob), Stig Grönlund (Ob), Britt Lundberg (C), Jörgen Pettersson (C), och Roger Nordlund (C) har undertecknat motionen som lämnades in till stadsfullmäktige på tisdagen. (ck)