DELA
Foto: Stefan Öhberg

Motigt för Viking Line under 2018

Viking Line-koncernen redovisar en nedgång i både omsättningen och rörelseresultatet under 2018, och förutspår fortsatt press på priser såväl som volymer.
Koncernens omsättning gick ner från 513,6 Meur under 2017 till 497,8 Meur. Rörelseresultatet sjönk från 10,0 Meur till 9,3 Meur. Finansnettot uppgick till -2,8 Meur (-3,4 Meur).

Resultatet före skatter uppgick till 6,5 Meur (6,6 Meur). Resultatet efter skatter landade på 5,5 Meur (5,3 Meur)

Rederiet skriver att både priser och volymer förblir under press på grund av konkurrensen. Den svaga svenska kronan har påverkat resultatet negativt. Rederiet har minskat prisrisken på bunker genom att ingå fastprisavtal.

Antalet passagerare uppgick under 2018 till 6 411 537, att jämföra med 6 881 149 under 2017. Viking Lines marknadsandel minskade från 34,5 till 32,4 procent.

Vad gäller 2019 förutspår rederiet att pris- och volympressen består och fortsätter att tynga intjäningen per passagerare. Rederiet förutspår vidare att rörelseresultatet för 2019 blir i nivå med det för 2018 eller bättre. Bland osäkerhetsfaktorerna återfinns konkurrensen, kronkursen och bunkerkostnaderna.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman en dividend på 0,20 euro per aktie.