DELA

Mothugg om krav på Jomalabonde

Att sanktionerna mot bonden Dick Gustafsson i Jomala borde motsvara bara hälften av de 200 000 euro som landskapet och länsstyrelsen krävt stämmer inte.

Den kommentaren har överinspektören Bertel Storsved på Statens ämbetsverk på Åland.
I tisdagens Nya Åland berättade Dick Gustafsson om problem han haft med myndigheter på grund av att hans betesmark är uppdelad på 500 skiften.

Det har enligt honom lett till att myndigheterna haft svårt att kontrollera att stödprogrammen har följts. Konflikten har pågått ett antal år. Landskapsregeringen och länsstyrelsen har polisanmält honom för misstänkt bidragsbedrägeri och landskapsregeringen kräver att han betalar tillbaka 200 000 euro.

Dick Gustafsson har lämnat in ett antal besvär till Ålands förvaltningsdomstol och anlitat vicehäradshövding Bertil Zetter, som i torsdagens Nya Åland ifrågasatte sanktionssumman. Enligt Dick Gustafsson skulle en granskning gjord av Landsbygdsverket (Mavi) tyda på att att sanktionerna borde vara bara 100 000 euro.

Summan upprepades i en artikel i fredagens Nyan där landskapsagronomen Sölve Högman kommenterade ärendet.

– Jag anser att de nog har missuppfattat saken å det grövsta, sade han om åsikten att sanktionssumman borde halveras.

Bertel Storsved har också den uppfattningen. Med formuleringar om att sanktionerna motsvarar 100 000 euro framstår det ”som att Landsbygdsverkets kvalitetsgranskning påvisat att det finns stora fel i de åländska myndigheternas övervakning”.

– Det stämmer inte. Enligt Landsbygdsverkets rapport finns inga betydande avvikelser.

Bertel Storsved säger att han som tjänsteman inte kommenterar innehållet i sakärenden. Men han understryker att det är skillnad på fakta och åsikter och i det här fallet ser han en risk att summan 100 000 euro ”börjar leva sitt eget liv”.

– I tidningen framförs det som fakta från Landsbygdsverket, när det i verkligheten är jordbrukarens syn på saken.