DELA
Foto: Stefan Öhberg

Monica Cleve nu i första hand

Domkapitlet meddelar att valförslaget i kyrkoherdevalet i Mariehamns församling har efter omprövning ändrats så att Monica Cleve har uppförts på första förslagsrum och Mari Puska i andra förslagsrum.

Tidigare stod Mari Puska i första förslagsrum.

Församlingspastorn i Finström-Geta församling Alexandra Äng har avlagt pastoralexamen.

Kyrkoherden i Lemland-Lumparlands församling Benny Andersson har förordnats att vid sidan av egen tjänst, sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 1 juni till 16 juli och pastor Roger Syrén 17 juli till 31 augusti.

Enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Sund-Vårdö församling tf kyrkoherden i samma församling Outi Laukkanen förklarats behörig för tjänsten. (ka-f)