DELA
Foto: Jonas Edsvik

Möjligt att inrese-undantag fortsätter

Igår behandlade förvaltningsutskottet klart frågan om de nya gränsförslagen. Förvaltningsutskottet ger ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet, där frågan slutligen avgörs. I utlåtandet fick riksdagsledamot Mats Löfström in en viktig skrivning gällande undantagen.

– Skrivningen godkändes enhälligt av utskottet. Utskottet vill att undantagen ska kunna fortsätta som hittills, och jag har också redan talat med kollegor i social- och hälsovårdsutskottet om saken. Inget är klart förrän allt är klart, men så här långt har vi kommit så långt vi bara kan komma hittills, skriver Löfström på sin Facebooksida.

Det skulle betyda att arbetsresor och andra tvingande skäl samt resor av familjeskäl samt ägande av bostad eller fritidsbostad i Finland skulle tillåtas. Utskottet fäster också uppmärksamhet vid att utsträcka fritidsbåtstrafiken till att omfattas av eventuella undantag.

Ifall lagförslaget går igenom slår förvaltningsutskottet också fast att man tycker att Åland i så fall kan fortsätta med att arrangera tester på bara en plats.

– Tester behöver inte ordnas i alla hamnar och på flygplatsen, vilket skulle vara en logistisk omöjlighet. Ifall kapaciteten att testa alla som borde testas inte heller räcker till föreslår vi att man i stället övergår till att ta stickprov, eftersom man inte får riskera att andra viktiga funktioner i sjukvården påverkas på grund av att man vill börja testa alla symptomfria inresande.

Idag behandlas grundlagsutskottets utlåtande om lagförslaget.